Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TUDED): Journal of Turkish Language and Literature, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, uluslararası, bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün resmi yayınıdır. 1946 yılından beri yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkiye Türkçesi ya da İngilizce olmalıdır.

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TUDED): Journal of Turkish Language and Literature, Türk dili, edebiyatı ve kültürü konusunda alana katkıda bulunacak araştırma makaleleri yayınlar. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Açık Erişim İlkesi ve Telif Hakkında bilgi için: http://tuded.istanbul.edu.tr/tr/content/hakkimizda/acik-erisim-ilkesi

 

< >

Öne Çıkan Makaleler

< >

YUSUF HAS HACİB VE KUTADGU BİLİG

Kâşgar ve çevresinde kurıılan Türk devletlerinden biri olan Karahanlı Devleti zamanında kültür ve sanat faaliyetleri üst seviyelere çıkmış, Kâşgar bilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu dönemde Türkçe kaleme alınan eserler arasında Kutadgu Bilig’in Türk kültür hayatında ayrı bir önemi vardır. Bu eser...

Yazar/lar : KEMAL YAVUZ