MAKALE ÇAĞRISI

-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI-

ETİMOLOJİ/ KÖKEN BİLİM/ İŞTİKAK

Sözcüklerin geçmişine doğru esrar dolu bir yolculuk, diğer bir deyişle köken arayışı… Bir sözcüğün ilk şeklinin ne olduğu, nasıl meydana geldiği ve geçmişten günümüze hangi anlamları içerdiği hakkında detaylı ve bir o kadar da ilgi çekici bir araştırma alanı. “Sözcüğün gerçek içeriği hakkında bilgi” anlamına gelen etimoloji, Arapçada şakk “yarmak” fiilinden türeyen iştikak kelimesiyle karşılanmaktadır ve Türkçede köken bilgisi olarak da bilinmektedir. Eski devirlerden bu yana sözcüklerin kökeni, bir dilbilim konusu olarak pek çok defa incelenmiş ve bilim insanları bu konuda çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra toplumlar da kendi iç dinamikleri doğrultusunda pek çok sözcüğün kökenini aramış ve bir halk etimolojisi meydana getirmişlerdir. Bu bağlamda Türk Dili ve Edebiyatı dergisinin Haziran 2019 sayısı etimoloji temalı yayınlanacaktır. Sizleri değerli makalelerinizle dergimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Ana Temalar

-Etimolojinin tanımı ve tarihi

-Etimoloji yapma yolları

-Etimolojide sınırlar

-Etimoloji sözlükleri

-Türkçede ilk etimoloji denemeleri

-Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine kadar geçen süreçte Türk diline girmiş yabancı kökenli sözcükler ve bunların etimolojileri

-Halk etimolojisi

Not: Yukarıdaki başlıklar örnek amaçlı hazırlanmış olup etimoloji temalı tüm makalelerinizi dergimizin Haziran 2019 sayısı için bize gönderebilirsiniz. Makale gönderimi için son tarih 03.05.2019’dur.

http://tuded.istanbul.edu.tr/tr/sayilar

http://dergipark.gov.tr/iutded